บริษัท ไอบีเทเลวิชั่น จำกัด797 อาคาร IBTV ถนน พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-716-9111 , 02-716-9751-58 โทรสาร 02-716-9760-61
www.ibtv99.com
     

  สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอบีเอฟ ฮาลาลฟู้ด จำกัด 
127 ซอยพัฒนาการ 20 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กทม 10250 โทร 02-318-9045, 02-318-9399,
02-717-8534
www.ibf-halalfoods.com
     

  บริษัท ซัมโกเซอร์วิส จำกัด ( Samco Service Co.,Ltd. )
127 ซ.พัฒนาการ 20 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร 02-318-9399
www.samcoservices.com